top of page

STEAM Temelli İnovasyon Kitleri

Eğitimi temelde öğrencilerin deneyerek ve keşfederek öğrenmelerine imkan sağlayan, soru soran, inovatif çözümler üreten ve bununla da kalmayıp çözümleri ürüne dönüştürebilen bireyler yetişmesini hedefler. Problem çözme, sorgulayıcı yaklaşımla düşünme, bilimsel okuryazarlık, işbirliği ve iletişim gibi becerilerin gelişimini hedefleyen STEAM eğitimi, GEN Koleji’nde sunulan eğitim programının temelini oluşturur.

Bununla birlikte GEN Koleji’nde, anaokulu 4 yaştan 8.sınıf seviyesine kadar olan tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere STEAMBOX verilir. STEAMBOX her öğrenciye özel hazırlanmış bir kutudur. Kutuda, MEB programıyla birebir uyumlu olan 8-10 adet projeli STEAM Kit yer alır.

 

STEAMBOX, anaokulu ve ilkokulda Sınıf Öğretmenleri eşliğinde, ortaokul 5,6,7.sınıfta ise Fen Bilimleri Öğretmenleri  eşliğinde  Fen  Bilimleri dersinde uygulanır; portfolyo sunumları ve Bilim Şenliklerinde sergilenir. Bireysel kullanıma uygun olan STEAMBOX, yüz yüze ve uzaktan eğitime uygundur. Stemist Online Bilişim Teknolojileri Platformunda bulunan STEAM içerikleri, STEAMBOX’ta yer alan projeleri gerçekleştirirken öğretmenlere ve öğrencilere videolarla ve yönergelerle kaynak sağlar.

bottom of page