top of page

Gelecek Nesiller Öğrenim Modeli (GENOM) 


GEN Koleji'nde uygulanan GENOM 3 adımda gerçekleşir.

1.Öğrencinin Potansiyelini Keşfetme
Öğrencilerimizi bilişsel, fiziksel, duygusal yönde tanımak, yetenek ve ilgi alanlarını keşf
etmek için öğretmen gözlemlerinin yanı sıra bilimsel test ve envanterlerden faydalanılır.


2.Zenginleştirilmiş Eğitim ile Çok Yönlü Gelişim
Duyarak, görerek, oynayarak, deneyimleyerek öğrencilerin eğlenerek hızlı ve kalıcı öğrenmesi sağlanır. Ve daha sonrasında öğrendiği bilgi ve edindiği becerilerle yeni projeler üretmesi beklenir.

3.Bireysel İhtiyaçların Karşılanması
Öğrencinin geliştirmesi gereken yönleri belirlenir ve bireyselleştirilmiş etüt, ödev ve çeşitli uygulamalarla desteklenir. Öğrencilere basılı ve dijital olarak bireysel ödevlendirme yapılır. Öğrencinin güçlü olduğu yetenek ve ilgi alanları eğitim süresince ve G.E.N.Ç. Yetenekler Programı çerçevesinde geliştirilir.

bottom of page