top of page

İLKOKUL

ilkokul.webp
Yaratıcı, Aktif, Çok Yönlü

GEN ÖĞRENİM MODELİ (GENOM)

Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. GEN ÖĞRENİM Modeli (GENOM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor, onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz. GENOM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

İLKOKUL EĞİTİMİ

01

EĞİTİME MUTLU VE GÜVENLİ BAŞLANGIÇ

Öğrencinin ilkokul eğitimine “sevgi” ile başlaması, öğretmenini, arkadaşlarını, okul ortamını benimsemesi ve uzun eğitim yaşantısının ilk adımlarını “sevgi” ile atması temel ilkemizdir. İlkokul Programımızı hayata geçiren eğitim kadromuz; iletişimi kuvvetli, tecrübeli,  eğitimdeki yenilikleri yakından takip eden, dinamik ve güler yüzlü öğretmenlerden oluşmaktadır. İlkokulda öğrencilerimiz anadilini etkin kullanmayı, sorgulamayı, araştırmayı, yaratıcı çözümler geliştirmeyi, özgüvenli ve sosyal olmayı, sanata karşı duyarlı, bedensel olarak aktif, çevrelerine karşı duyarlı olmayı öğrenirler.

03

GEN HARİTASI VE GENÇ YETENEKLER AKADEMİSİ

Öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin  GEN Haritası çıkarılarak öğrencinin 8 temel yetenek ve ilgi alanları belirlenir.

GEN Koleji'ne özgü olan GENÇ Yetenekler Akademisi’nde 30'u aşkın eğitim programı yer almaktadır. Öğrencinin baskın olan yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda ders seçimi yaparak; ilgisinin yüksek olduğu alanlarda hobi edinmesini ve kendini geliştirmesi; yeteneğinin yüksek olduğu alanlarda farkındalık kazanması; hem yetenek hem ilgisinin baskın olduğu alanlarda ise uzmanlaşması amaçlamaktadır.

05

GEN YAYINLARI İLE ÖZGÜN EĞİTİM

GEN Yayınları kapsamında İlkokul öğrencilerine yönelik Sınıf Öğretmenleri ve Yabancı Dil Öğretmenleri tarafından hazırlanan 3GEN Hafta Sonu Ödevleri ve GETA çalışmaları sunulur. Öğrencinin yaş düzeyine uygun olarak hazırlanan bu çalışmaları yaparak, öğrendiklerini pekiştirmesi ve kalıcı olarak öğrenmesi amaçlanır. 

02

ÇOK DİLLİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimiz, global dünyanın bir bireyi olarak yetiştirilir. Türk ve Yabancı öğretmenlerle verilen Çok Dilli Eğitim Programında amaç, dili günlük hayatın içinde kullandırarak edindirmektir. Bunun için eğitim ve öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, farkına varmadan dil edinmelerini sağlanır.

1.Sınıfta yoğun İngilizce programı gerçekleştirilir ve öğrencinin 4.Sınıfın sonunda en az A2 seviyesinde olması hedeflenir. 1.Sınıfta haftada 18 saat, 2,3,4.Sınıfta ise 12 saat İngilizce eğitimi sunulur.   Ayrıca 1 ve 2.Sınıfta haftada 2 saat, 3 ve 4.sınıfta haftada 3 saat Seçmeli 2.Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) eğitimi verilir. Bununla birlikte, haftada 1 saat gerçekleşen Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilere Kodlama eğitimi kapsamında algoritmik düşünme becerisi kazandırılır.

04

GEN&MORE PROGRAMI,
KULÜPLER, SOSYAL ETKİNLİKLER VE GEZİLER

İlkokul öğrencileri GEN&More Programı kapsamında Kutuda Bilim, STEAM, Girişimcilik, Sürdülebilir Kalkınma Amaçları, vb. birçok alanında çalışmalarını sürdürerek yeni fikirler, sosyal sorumluluk projeleri  ortaya koyarken; 4.Sınıftaki Müzik dersinde piyano, gitar ve vurmalı çalgılar alanlarında ayrılarak branşlaşmaya başlarlar. Ayrıca yıl içinde yazar atölyeleri, bilim şenlikleri, yarışma ve turnuvalar gerçekleşir; doğa, spor, sanat ve bilim temelli şehir içi ve şehir dışı gezileri yapılır.

06

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR)

PDR birimi her öğrencimizin okula uyum sağlamasına, kendini okul ortamında huzurlu ve mutlu hissetmesine, kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı olmaktadır. Çeşitli test ve envanterler ile öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal açıdan düzeyleri tespit edilir, desteğe ihtiyaç duydukları alanlar belirlenir. Sınıf ve branş öğretmenleri işbirliği ile öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini takip edilir, ortak gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerimize çeşitli grup çalışmaları yapılır.

bottom of page