top of page

ANAOKULU

anaokulu.webp
Meraklı, Oyuncu, Sosyal

GEN ÖĞRENİM MODELİ (GENOM)

Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. GEN ÖĞRENİM Modeli (GENOM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor, onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz. GENOM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

ANAOKULU EĞİTİMİ

01

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM;
BAŞARIYA ATILAN İLK ADIM

Okul öncesi dönem insan yaşamının gelişim hızı en yüksek olan dönemlerinden biridir ve yaşamın temelidir. Bu dönemde çocukların öğrenme hızı çok yüksektir, keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Gen Koleji olarak bu özel dönemde, öğrencilerimizin kendilerini rahat ifade edebilmeleri, eğlenerek kalıcı öğrenmeleri, gelişim özelliklerine uygun eğitim alabilmeleri için özel bir eğitim programı uygulanır. Eğitim programımız; çocuk merkezli, esnek, sarmal, dengelidir, oyun temelli, keşfederek öğrenme önceliklidir, yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır ve zenginleştirilmiş eğitim temel alınır.

03

GEN HARİTASI VE GENÇ YETENEKLER AKADEMİSİ

Öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin  GEN Haritası çıkarılır ve sonucunda öğrencinin 8 temel yetenek ve ilgi alanları belirlenir.

GEN Koleji'ne özgü olan GENÇ Yetenekler Akademisi’nde 30'u aşkın eğitim programı yer almaktadır. Öğrencinin baskın olan yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda ders seçimi yaparak; ilgisinin yüksek olduğu alanlarda hobi edinmesi; yeteneğinin yüksek olduğu alanlarda farkındalık kazanması; hem yetenek hem ilgisinin baskın olduğu alanlarda ise uzmanlaşması hedeflenir.

05

MATERYALLİ 3 BOYUTLU GEN YAYINLARI

Anaokulu tüm yaş gruplarında kullanmak üzere MEB okul öncesi müfredatını dikkate alarak oluşturduğumuz özgün Gen Yayınları “Materyalli 3 Boyutlu Kitaplar'' oyun temelli eğitim sistemimizi desteklemektedir. Öğrenci, kitaplarda yer alan kazanımları sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde arkadaşlarıyla beraber eğitsel oyunlar eşliğinde oynayarak edinir. Ardından kitabın her sayfası için özel hazırlanmış materyallerini kullanarak, öğrendiği bilgiler doğrultusunda çalışma sayfasını bireysel olarak tamamlar. Bu çalışmalar sayesinde öğrencinin; psikomotor, sosyal duygusal, dil, bilişsel gelişim alanlarının geliştirilmesi, hem bir üst sınıfa hem de ilkokula hazır olması amaçlanır. GEN Yayınları basılı dokümanlar ve materyaller ile birlikte, interaktif etkinlikler ve multimedyalar ile zenginleştirerek sınıflardaki akıllı tahtalarda öğrencilerimize sunulur.

02

YABANCI ÖĞRETMENLERLE İNGİLİZCE EĞİTİMİ VE SEÇMELİ 2.YABANCI DİL

GEN Koleji'nde 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş grubuna yoğun İngilizce programı uygulanır. 5 Yaş grubundaki öğrencilere yoğun İngilizce programının yanı sıra “Multi Language Programme” (Çok Dilli Eğitim Programı) ile 2. yabancı dili (Almanca ve Fransızca) eğitimi verilir. 3 ve 4 yaş grubunun eğitim programının %40'ı İngilizce, 5 yaş grubunun eğitim programının %60î İngilizce ve 2.yabancı dilde gerçekleşir. 

Anaokulunda öğrenciler gün boyunca yabancı dili duyma ve kullanma ortamının içinde bulunurlar. Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi üzerinden hazırlanan program sayesinde, farkında olmadan dil edinimi sağlanır. 

04

GEN&MORE PROGRAMI,
KULÜPLER, SOSYAL ETKİNLİKLER VE GEZİLER

Anaokulu öğrencileri GEN&More Programı kapsamında Yaratıcı Drama, Satranç, Ekoloji, Kutuda Bilim, STEAM, Bilişim Teknolojileri ve Kodlama alanlarında çalışmalar gerçekleştirirler.  Ayrıca yıl içinde uygulanan uzay ve sanat atölyelerine,  bilim şenliklerine, yarışma ve turnuvalara; doğa, spor, sanat ve bilim temelli şehir içi ve şehir dışı gezilere katılım gösterirler.

06

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR)

PDR birimi her öğrencimizin okula uyum sağlamasına, kendini okul ortamında mutlu hissetmesine, kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı olmaktadır. Çeşitli test ve envanterler ile öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal açıdan düzeyleri tespit edilir, desteğe ihtiyaç duydukları alanlar belirlenir. Sınıf ve branş öğretmenleri işbirliği ile öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini takip edilir, ortak gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerimize çeşitli grup çalışmaları yapılır.

bottom of page