top of page
LGS_kolej_03+.jpg

GEN Eğitim Kurumları

Ortaokul Bölüm Başkanları

LGS 2021 Değerlendirmesi

GEN EĞİTİM KURUMLARI ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ MERT KALDIRIM;

Yaşanan salgını nedeniyle, bu sene de geçen sene olduğu gibi LGS ’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca daha fazla gayret sergilediğini, rehberlik hizmetine daha fazla ihtiyaç duyduğunu gözlemledik.


Sınavın değerlendirmesine gelirsek, 2021 LGS‘nin MEB tarafından yapılan açıklamalara paralel olarak hazırlandığını gördük. Özellikle Türkçe ve Matematik bölümlerinde zorlanan adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirmişlerdir.


GEN EĞİTİM KURUMLARI MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MELTEM KÜLSAN;

2021 LGS’de Matematik Bölümünde yer alan sorular MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluşmaktadır. Son ünite hariç tüm ünitelerden sorulara yer verilmiştir. Matematik sorularının bu yıl da analitik düşünmeye dayalı, yeni nesil yani “beceri temelli” soru tarzına uygun, görsellerle zenginleştirilmiş sorulardan oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle birkaç soru seçici olarak hazırlanmış, konuya hâkim olan öğrencilerin başarıyla üstesinden gelebileceği sorulardır. Soruların genel anlamda çok adımlı işlemlerden oluştuğu ve işlem hatası yapmaya açık olduğu dikkat çekmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Matematik, sınav sonuçlarında belirleyici olacaktır.


GEN EĞİTİM KURUMLARI TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI METİN KİRAZ;

Bu yıl gerçekleştirilen LGS'de çıkan soruların MEB’in yaptığı açıklamanın paralelinde geldiği gözlemlendi: ''Fiilimsiler'', ''Cümlenin Ögeleri'' gibi dil bilgisi konularından soru sorulmamıştır. Kısaca MEB'in daha önceden yayımladığı LGS’de çıkacak konuların yer aldığı kılavuza kısmen sadık kaldığı söylenebilir. Çünkü ''Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri'', ''Söz Sanatları'' gibi konular kılavuzda yer almasına rağmen bu konularla ilgili soru sorulmamıştır. Genel olarak Türkçe soruları 2020 LGS’den daha kolaydı. Daha önceden yayımlanan örnek sorularla tam bir uyum söz konusu değildi. Sorular daha ziyade ''Sözcükte Anlam'', ''Parçada Anlam'', ''Grafik Yorumlama'', ''Mantık Muhakeme'' gibi konulardan çıktı. Ayrıca sınavda çoklu soruya da yer verilmediği görüldü.

Sınavın asıl belirleyicisi ''Mantık Muhakeme'' ve ''Grafik Okuma'' soruları olacaktır.


GEN EĞİTİM KURUMLARI FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI DUYGU REÇBER;

2021 LGS Fen Bilimleri sorularının MEB müfredatına uygun ancak bazı soruların yeni nesil soru tarzında olmamakla birlikte daha uzun paragraflık ve bilgi sorgulayan sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer almıştır. Öğrenciler için seçici olabilecek sorular yer almaktadır. Kazanım olarak son ünite hariç tüm ünitelere yer verilmiştir.


GEN EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI AHMET KARIKSIZ;

Sorular MEB müfredatında belirlenen hedefler doğrultusunda genel ifadesiyle “yeni nesil soru” yani “beceri temelli soru” anlayışı içerisinde değerlendirebileceğimiz sorulardan oluşmaktadır. Salt bilgiyi istemeyen, sorular üzerinde çıkarsama ve yorumlama yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Sorular kazanımlara eşit dağıtılmaya çalışılmış; ancak sene boyunca üzerinde daha fazla kalınması gereken konulardan daha az sorgulama yapıldığı görülmüştür. Önceki yıllarda olduğu gibi “bilgiyi yorumlatmayı” amaçlayan yoğunlukta bir sınav olduğu dikkat çekmiştir. Soru dağılımında, kolay ve orta derece zorluktaki soruların yoğun olduğu bir sınav gerçekleştirilmiştir.


GEN EĞİTİM KURUMLARI YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANI MELTEM METO;

2021 LGS İngilizce sorularını değerlendirdiğimizde; sorular milli eğitim müfredat ve kazanımlarına uygundur ve sorular ilk 9 üniteden sorulmuştur. Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Friendship’ ünitesinden ve ‘The Internet’ ünitesinden 2’şer soru, kalan ünitelerden birer adet sorulmuştur. Bir soru 2. Ünite olan ‘Teen Life’ ünitesine ait olmasına rağmen kelimeleri 9. Ünite olan ‘Science’ ünitesine aittir. 10. ünite ‘Natural Forces’ ünitesinden hiç soru gelmemiştir. Sorular dilbilgisi yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma ve aynı zamanda kelime bilgisini de ölçen sorulardır. Sınavda 1 adet olumsuz köklü soru vardır. Diğer sorular olumlu soru köklerinden oluşmaktadır. Ayrıca dikkat çeken diğer bir nokta ise, geçmiş yıllardan farklı olarak uzun paragraf sorusu sorulmamış olmasıdır. Sınav hakkında genel değerlendirmemiz; sınavda müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorulardan oluşmuştur. Soruları dikkatli okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. 1 adet soru çeldirici soru olup, dikkatli okumayı önemli kılmaktadır. Görüşümüz geçtiğimiz yıllarda uygulanan sınavlar ile kıyaslandığında kolay bir sınav olduğu yönündedir.


GEN EĞİTİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ;

2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları incelendiğinde rahat yapılabilir nitelikte, kolay sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Bu seneki soruların hem daha kısa hem daha açık olması nedeniyle geçen seneye göre daha kolay çözülebileceği yorumunu yapabiliriz.

bottom of page