top of page
4.jpg

GEN HARİTASI

Öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin GEN Haritası çıkarılır.


GEN Haritası öğrenciyi tanıma ve bireysel farklılıkları, eğilimleri, istekleri ve hedefleri doğrultusunda öğrenciye eğitim sunma ve kariyer planlama sürecinde kılavuz niteliği taşır. Bununla birlikte, GEN Haritası raporu ve öğretmen gözlemleri ışığında tüm öğrenciler, GEN Koleji’ne özgü oluşturulan GENÇ Yetenekler Programında yetenek ve ilgilerine uygun alanlara yönlendirilir; potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanır.

6666.jpg

GENÇ YETENEKLER AKADEMİSİ

GENÇ Yetenekler Akademisi’nde yer alan dersler, atölyeler, uygulamalar ve etkinlikler öğrencinin ilgisinin yüksek olduğu alanlarda hobi edinmesini ve kendini geliştirmesini; yeteneğinin yüksek olduğu alanlarda farkındalık kazanmasını; hem yetenek hem ilgisinin baskın olduğu alanlarda ise uzmanlaşmasını amaçlamaktadır.


Öğrenci GENÇ Yetenekler Akademisi’ndeki çalışmalara yönlendirilmeden önce, öğretmenlerin görüşleri alınır ve öğrenciye “Yetenek ve İlgi Envanteri’’ uygulanır. Belirlenen baskın ve ilgi alanları, öğrenci ile veli ile paylaşılır. Öğrencinin isteği de göz önünde bulundurularak öğrenci akademide yer alan en uygun alanlara yönlendirilir. Tüm çalışmalar yıl boyunca düzenlen farklı organizasyonlarda sergilenir ve STKlarla işbirlikleri gerçekleştirilerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar sertifikalarla ödüllendirilir.


Sanatla İçiçe Yaşam

Öğrenciler görsel sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat söyleşileri  gibi

21. yüzyıl becerilerini geliştiren ders ve etkinlikler kapsamında ilgilerini keşfeder, yeteneklerini geliştirir, duygu ve düşüncelerini sanatla ifade etmeyi öğrenir. GEN Koleji’nde gerçekleşen sanat dersi ve atölyeleri ile öğrencilerin çok yönlü gelişim göstermeleri ve temel sanat eğitimi alarak dünya sanatçısı olma yolunda donanımlı yetişmeleri amaçlanır.


Sportif Becerileri Geliştirme

Öğrenciler okulda gerçekleşen sportif çalışmalarda fiziki ve ruhsal olarak rahatlar, çok yönlü gelişim gösterir. Jimnastik, yoga, voleybol, basketbol vb. çalışmalar eğitim programı doğrultusunda gerçekleşirken, GEN Koleji öğrencileri bireysel olarak ve takımlar halinde, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına ve turnuvalarına katılım gösterilirler.

777.jpg

GELECEĞİN LİDERLERİ YETİŞİYOR

Kariyer Yolculuğuna İlk Adım

Lise yıllarında, öğrencide mesleki farkındalığın oluşması ve öğrencinin kariyerine ilk adımını atması son derece önem taşır. Bu sayede öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminde isabetli tercihler yapması; iş hayatında farklı sektörler tanıyıp gelecekte yer alacağı alanı belirlemesi sağlanır. GEN Koleji işbirlikçileriyle gerçekleştirdiği anlaşmalar sayesinde öğrencilerine, yeteneklerini gösterebilecekleri, kendilerine uygun şirketleri keşfedecekleri, iş dünyası ile ilgili etkinliklere katılabilecekleri, şirketlerle iletişime geçip kısa ve uzun süreli lise öğrencilerine uygun staj programlarında yer alabilecekleri imkanlar sunar.

Sosyal Sorumluluk ve Kişisel Gelişim

Lise öğrencilerine yönelik dünyanın en önemli sosyal sorumluluk organizasyonlarından birisiolan The Duke of Edinburgh’s International Award Programı, GEN Koleji’nde uygulanır. Programının amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. Programı tamamlayan öğrencilere The Duke of Edinburgh’s International Award Sertifikası verilir.

Kategoriler;

  • Toplum Hizmeti • Beceri Geliştirme

  • Fiziksel Gelişim • Macera ve Keşif

  • Toplumsal Uyum Projesi

bottom of page