top of page
web gelecek.PNG

TÜRKİYE'DEKİ İLK

FUTURE SCHOOL

GEN GELECEK NESİLLER KOLEJİ

Future School - Türkiye GEN Koleji.png

GEN Koleji, erken yaşta öğrencilere Gelecek Farkındalığı ve Gelecek Okuryazarlığı Becerisi kazandırma amacıyla programına aldığı Gelecek Bilgisi ile;

dünyadaki 8 Future Schools'tan biri, Türkiye'de ise ilk Future School oldu.

 

GEN Koleji, Future School kimliği ile dünya çapında eğitim alanındaki inovasyonların ve iyi örneklerin paylaşıldığı Hundred'da yer almaya başladı.

 

Gelecek Bilgisi dersi öğrencilere ''Geleceği Uzgörme ve Tasarlama'' becerisi kazanıyor.

Bu sayede Olumlu Gelecek Senaryoları ve Alternatif Gelecek Tasarımları yapabilen, yarın için bugünden sorumluluk alan ve geleceği şekillendiren öğrenciler,

 Geleceğin Başarılı Liderleri olarak GEN Koleji’nde yetişiyor.

GELECEK BİLGİSİ DERSİ İLE
''BİRLİKTE GELECEĞİZ''

Gelecek Bilgisi Dersi GEN Koleji’nde!

Houston Üniversitesi’nde 40 yılı aşkın süre fütürizm eğitimi veren Prof. Peter C. Bishop tarafından kurulan Teach The Future Organizasyonu ve Fütüristler Derneği’nin işbirliği ile, Gelecek Bilgisi dersi Türkiye’de ilk kez ortaokul ve lise öğrencileriyle GEN Koleji’nde buluşuyor!

GEN Gelecek Nesiller Koleji öğrencilerine sunduğu Gelecek Bilgisi dersi ile, öğrencilerinin erken yaşta ‘’Geleceği Uzgörme ve Tasarlama’’ becerisi kazanmasını hedefliyor.

Bu sayede, Olumlu Gelecek Senaryoları ve Alternatif Gelecek Tasarımları yapabilen Geleceğin Başarılı Liderleri yetişiyor.

Future Teacher Yetkinliği olan

GEN Koleji Öğretmenleri Eğitim Sunuyor!

Future Teacher Yetkinliğine sahip GEN Koleji öğretmenleri tarafından verilen Gelecek Bilgisi dersinde kavramlar öğretiliyor; metodolojiler aktarılıyor ve Future Lab’lerde Gelecek Senaryoları hazırlanıyor.

 

Öğrencilere sunulan eğitim programı ve kitaplar Teach The Future Organizasyonu tarafından hazırlanıyor, Fütürizm Eğitmen Eğitimleri Prof. Peter C. Bishop ve Fütüristler Derneği tarafından veriliyor.

Fütürizm ile

Olumlu Gelecek Tasarımı

GEN Gelecek Nesiller Koleji, Gelecek Bilgisi dersi ile öğrencilerinde Gelecek farkındalığı oluşturmayı ve gelecekte neler olabileceğine dair çok iyi bilgi edinmelerini, 10-20 hatta 30 senelik aşamalarla alternatifli planlar yapmalarını sağlıyor.

 

Hızla değişen dünyada, yalnızca bugünün gerçekleri ile gelecekte başarılı olunamayacağı bilinciyle hareket eden GEN Gelecek Nesiller Koleji; eğitim programına Gelecek Bilgisi dersini ekleyerek her öğrencinin kendisi, çevresi, ülkesi ve dünya için Olumlu Gelecekler Tasarlamasını amaçlıyor.

’’Erken Yaşta, Geleceği Uzgörme ve Geleceği Tasarlama’’ Becerisi Kazandırıyor!

GEN Koleji’nde Gelecek Bilgisi Dersi;

 

  • 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 2.döneminde  5. ve 9.sınıf  öğrencilerine sunuldu.

  • 2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim öğretim yılında ortaokulda 5. ve 6.ısnıf öğrencilerine, lisede ise 9. ve 10.sınıf öğrencilerine verildi.

  • 2023-2024 Eğitim öğretim yılında 5,6 ve 9,10.sınıf öğrencilerine verilmeye devam ediyor.

  • İlerleyen yıllarda ise anaokulu ve ilkokul 3. ve 4.sınıf öğrencilerine sunulması planlanıyor.

GEN Koleji Öğrencileri

Futureteen Kimliği Kazanıyor!

Okulda ve okul dışında kurulan Future Lab’lerde araştırmalar yapılıyor, gelecek senaryoları üretiliyor.

Future Club’ta buluşan GEN Koleji Future Team öğrencileri ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen turnuvalara katılım gösteriyor; yurtdışı Fütürizm yaz okullarında eğitim imkanlarını değerlendiriyor.

Aktif olan ve uzmanlaşmaya başlayan öğrenciler ‘’Futureteen’’ kimliği kazanıyor.

Futureteen tüm dünyada büyük bir prestiji ve bundan böyle fütüristlerle iletişimde olmayı beraberinde getiriyor.

Fütürizm Eğitmen Eğitimleri

Fütüristler Derneği ve Teach The Future Tarafından Gerçekleşiyor!

GEN Gelecek Nesiller Koleji’ndeki tüm öğretmenlere ve yöneticilere temel seviyede Gelecek Bilgisi eğitimleri veriliyor.

 

Fütürizm Eğitmen Eğitimi Programını tamamlayan öğretmenler ise 20 saatlik eğitimin sonunda;

‘’Teach The Future, Future Teacher Yetkinliği’ kazanıyor ve

Gelecek Bilgisi Dersi öğretmeni oluyor.

GEN Koleji olarak Gelecek Bilgisi Dersinin

Türkiye’de öğrencilerle buluşmasını sağlayan

Fütüristler Derneği’ne ve Teach The Future Organizasyonu'na

teşekkür ederiz.

15.04.2024
GEN Koleji Ümraniye İstanbul

10.09.2020
California

Teach The Future
Dr.Peter Bishop

bottom of page