top of page
3.jpg

EĞİTİM 5.0 İLE BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

Hızla gelişen bilişim teknolojilerinin geleceğe yön vereceği; yarının dünyasında Endüstri 5.0 diye adlandırılan teknoloji temelli sanayi ve ekonominin etkin olacağı öngörülüyor.

Endüstri 5.0 robotik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut bilişim gibi yeni kavramları içinde barındırıyor. Endüstri 5.0’a hazır öğrenciler yetiştirmek için verdiğimiz eğitimin de Eğitim 5.0 seviyesinde olması gerekiyor.


GEN Koleji Endüstri 5.0’a uyum sağlayabilecek, teknolojiyi her alanda tasarlayan, geliştiren, üreten ve üretilen teknolojiyi kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler; eğitim programını, okullarının altyapısını, yaşam ve eğitim alanlarını Eğitim 5.0 seviyesinde eğitim sunma amacıyla özenle tasarlar; öğretmen eğitimlerini bu alana yoğunlaştırır.


Bu sayede GEN Koleji, öğrencilerinin problemleri doğru tanımlayan (eleştirel düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üreten (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanabilen (bilimsel ve analitik düşünme) bireyler olarak yetişmesini amaçlar.

ROBOTİK, KODLAMA VE STEAM PROGRAMI İLE TEKNOLOJİ TASARIMI VE ÜRETİMİ

123.jpg

EĞİTİM 5.0 İLE BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

3D Videolarla Fen Eğitimi

Fen Bilimleri dersi, 2 ve 3 boyutlu video içerikleri eşliğinde işlenir. Öğrencilere sunulan bu görsel şölen programda yer alan konuların kolay ve hızlı öğrenilmesini, edinilen bilgilerin hafızasında uzun süre kalıcı olmasını sağlar.


Eğlenceli Bilim Deneyleri

Öğrencilerin fen ve doğaya karşı ilgi ve meraklarını artırmak, edinilen bilgilerin deneyimlenerek ve yaparak-yaşayarak öğrenilmesini sağlamak amacıyla anaokulundan itibaren iki haftada bir Eğlenceli Bilim Atölyeleri gerçekleşir. Yıl boyunca laboratuvarda gerçekleşen derslerde, her öğrenci kendisine özel olarak hazırlanmış Eğlenceli Bilim Paketinin içindeki materyalleri kullanarak programda yer alan konularla ilgili deneyler yapar, gözlemlerini paylaşır.

444.jpg

STEAM ile Hayalden İnovasyona

STEAM; fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), sanat (art) ve matematik (mathematics) alanlarından oluşur ve projeye dayalı, uygulamaya dönük, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımıdır. GEN Koleji 3 yaşından itibaren öğrencilerine sunduğu STEAM temelli eğitimin yanı sıra, her iki haftada bir uyguladığı STEAM projeleriyle edindiği bilgileri günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözerken kullanan, yaratıcı düşünceyi hayata geçirerek proje geliştiren ve inovatif çözümler sunan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin matematiksel düşünme becerisi kazanması, fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin eklenmesi hedeflenir. Böylelikle öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazanması amaçlanır.

Yenilenebilir Enerji Üretimi

Yenilenebilir Enerji konusunda öğrencilerde farkındalık uyandırmak ve enerji üretiminin tümsafhalarınıngözlemlenmesinisağlamak amacıyla, öğrencilerin rüzgar tribünleri, güneş enerjisi ile çalışan paneller, hidrojen yakıt ile çalışan araçlar tasarlayarak temiz enerji kaynağı yaratması sağlanır.

555.jpg
bottom of page