top of page
Eski dünya

ULUSLARARASI EĞİTİM

GEN Koleji 21.yüzyılda öğrencilerini Dünya Vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu misyon doğrultusunda öğrencilerine çok dilli yabancı dil eğitimi veriyor, GENAbroad Yurtdışı Eğitim Programları kapsamında lise değişim programları, Kanada merkezli diploma programı (O.S.S.D), AP dersleri ve SAT hazırlık programı, Uluslararası Gençlik Sertifika programı gerçekleştiriyor. 

1

ÇOK DİLLİ
YABANCI DİL EĞİTİMİ

GEN Koleji 3 yaş itibariyle, ilgili sınıf düzeyine uygun ve yoğun bir program çerçevesinde İngilizce, Seçmeli 2.Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) ve Kodlama eğitimi sunar.

2

KANADA MERKEZLİ DİPLOMA PROGRAMI

GEN Koleji, Blyth Academy Okulları ile imzaladığı işbirliği sayesinde öğrencilerine Kanada Ontario Eyaleti Lise Diploması Programı sunar.

3

AP DERSLERİ VE
SAT HAZIRLIK

GEN Koleji lise öğrencilerine, Amerikalı Akademisyenlerle ve

''THE BEST '' Eğitim Programıyla 

sunduğu AP Dersleri ve SAT Hazırlık Programı sunar.

TÜRK VE YABANCI ÖĞRETMENLERLE 
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Avrupa Dil Çerçevesi Programı (Common European Framework-CEFR) doğrultusunda hazırlanan yoğun İngilizce Programımız, öğrencilerimizin dört dil becerisini (okuma, yazma, dinlediğini anlama, konuşma) eşit derecede kazandırmayı hedefliyor.

Türk ve Native (yabancı) öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimi MC (Main Course), CS (Communication Skills) ve CEP (Cambridge Exam Preperation) olmak üzere üç farklı alanda yoğunlaşıyor.  

Her seviyedeki öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak ve İngilizce'sini geliştirmek amacıyla öğrenciye uygun program, birebir veya küçük gruplar halinde takviye çalışmaları, bireysel ödevlendirme yapılıyor.
 

DİL SEVİYESİ SINIFLARI VE
HAZIRLIK SINIFI KADAR İNGİLİZCE

5.Sınıf ve 9.sınıf öğrencilerimizi, eğitim yılının başında uyguladığımız İngilizce Dil Sınava göre gruplandırıyoruz. Sadece İngilizce dersinde öğrenciler ilgili grupta eğitim alıyor.

Eğitim yılı boyunca her iki gruptaki öğrencinin de gelişimini sağlarken, Beginner seviyesindeki öğrencilerimize ek olarak Cumartesi günü de eğitim veriyor; ''Half Day English Reinforcement Program'' (yarım gün İngilizce takviye programı) sunuyoruz. Ayrıca Kasım ve Nisan ayındaki Ara Dönem tatilinde de İngilizce Takviye Programına devam ediyoruz.

Öğrencilerimiz sene kaybı yaşamadan İngilizce Hazırlık Sınıfı programı hedefine paralel olarak oluşturulmuş yoğun İngilizce programı ile karşılaşıyor.

CAMBRIDGE ESOL SERTİFİKASI

GEN Koleji'nde Avrupa Dil Çerçevesi Programı (Common European Framework-CEFR) doğrultusunda uygulanan İngilizce yabancı dil eğitim programını objektif olarak değerlendirmek ve isteyen öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL Dil Yeterlilik Sertifikasına sahip olmalarını sağlamak amacıyla Cambridge Sınavlarına Hazırlık programı uygulanır. Öğrenciler ''Cambridge Sınavı'na Hazırlık Etüt Programı''na dahil edilerek, ile ilgili sınıf seviyesindeki Cambridge Sınavı'na hazırlanır.

dil.jpg

2.YABANCI DİL EĞİTİMİ:
ALMANCA, FRANSIZCA, İSPANYOLCA

GEN Koleji 5 yaş itibariyle öğrencilere İngilizce'nin yanı sıra 2.yabancı dil eğitimi olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca sunuluyor. 2. Yabancı dil eğitiminde hedef, öğrencilere öncelikle dili sevdirmek ve dil öğrenirken farklı kültürleri de tanımalarını sağlamak ve farkındalık yaratmaktır.

1500x1500_1.jpg

KANADA MERKEZLİ LİSE DİPLOMA PROGRAMI

GEN Koleji, Kanada Ontario eyaletinde yer alan ve 7 kampüsü bulunan Blyth Academy Okulları ile imzaladığı işbirliği protokolü sayesinde öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle Ontario Eyaleti Lise Diploması Programı sunacaktır. Bu program GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada Ontario Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Ontario Eyaleti Lise  Diploma Programı 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır. 

Kanada Lise Diploma Programının Avantajları

•    Kanada Onartio Eyaleti Lise Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır.
•    Bu program kapsamında öğrencilerimize hem GEN Koleji Lise diploması hem de Ontario (Kanada) Lise diploması verilir. GEN Kolejinin ve Ontario Ortaöğretim müfredatı ile birleştiren öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm temel dersleri içeren 4 yıllık esnek bir programdır.
•    Üniversite eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz için Kanada, ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede geçerli Ontario Secondary School Diploma (0.S.S.D.) alma olanağı sunar.
•   Kanada Lise diploması, Kanada üniversite başvurularında öncelik ve burs imkanı sağlar.
•   Kanada Lise Diploma Programına katılacak öğrencilerimiz için en önemli avantajlardan biri, Kanada'da birçok üniversite tarafından yalnızca Kanada'dan alınan lise diplomalarına tanınan burs olanaklarına başvurabiliyor olmaktır.
•    Kanada Lise Diploma Programı sayesinde birçok yurtdışı üniversitesinde akademik hazırlık yılından muaf olma olanağı bulunur.
•    Tamamlanan bu uluslararası program sayesinde birçok üniversiteye SAT, TOEFL, IELTS vb. sınavlara gerek kalmadan başvuru yapma imkan mevcuttur.
•    Küresel iş birliği modeli sayesinde GEN Koleji'nde okuyan öğrenciler, Ontario (Kanada) öğrencileri ile aynı avantajlardan yararlanır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler dünya çapında tanınan Ontario Lise Diplomasını (0.S.S.D.) elde ederler.

Programa Katılma Şartları

•    GEN Koleji Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi öğrencisi olmak,
•    Yıl sonu notları arasında zayıf notu bulunmamak,
•    Kanada Çift Diploma Program için gerekli olan B2 seviyesi İngilizce sınavında başarılı olmak. Bu sınav GEN Koleji Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi'nde uygulanacaktır ve İngilizce dil yeterlilik sınavının tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Kanada Ontario Eyaleti Lise Diploma Programında Uygulanacak Ek Dersler

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Lise Programı kazanımları ve Kanada Ontario Eyaleti Eğitim Bakanlığı Lise Programı kazanımları karşılaştırıldığında, Ontario Eyaleti Lise Diploma Programından mezun olabilmek için tamamlanması gereken ek kazanımlar için gerekli olan ek ders saatleri 9,10,11 ve 12. sınıf seviyelerine göre dağıtılmış olarak okutulacaktır. Tüm dersler Türkiye'de GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kampüslerinde verilecektir. 

Programın Gereklilikleri

•    Programa katılım zorunlu değildir, isteyen GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri bu programa katılabilir.
•    9, 10, 11. Sınıf öğrencileri ilgili dersleri, eğitim öğretim yılı boyunca okul sonrası gerçekleşecek Kanada müfredatına uyumlu ek derslere katılarak alabilirler. 12. Sınıf öğrencilerinin YKS hazırlığını da verimli ve başarılı sürdürebilmesi için, öğrencinin Çift Diploma Programı için alması gereken ek kazanım derslerini 11. sınıf seviyesini tamamladıktan sonra, yaz aylarında açılacak Çift Diploma Kursu Yaz Okulu Programına katılarak tamamlayabilir.
•    Kurs programına devam zorunluluğu her ders için% lOO'dür.
•    Ontario Eyaleti Lise Diploma Programı kapsamında öğrenciler belirlenen sınavlara GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Bakırköy, Ümraniye ve Diyarbakır kampüsünde girmek zorundadır.
•    Devamsız veya sınav notu belirlenen puanın altında olan öğrenciler başarısız sayılacaktır. Bu öğrenciler her ders için 800 Kanada Doları ek ücret ödeyerek ilgili dersi tekrar almak zorunda olacaktır. Aksi takdirde program başarıyla tamamlanamadığı için Kanada Ontario State Diplomasını alamayacaktır.

Program Diploma ve Sertifikaları

Program sonunda uygulanacak sınavları ve projeleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, GEN Koleji Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi diplomasına ek olarak Kanada Ontario State Secondary School Diploması (OSSD) alacaktır. 

Çift Diploma Programı Ücreti

Programın ücreti 8.500 Kanada Dolarıdır. Çift Diploma Programı ücretine şunlar dahildir:

•    Kanada Çift Diploma Programı Giriş Sınav ücreti
•    Fark Derslerinin ücreti
•    Her dersin ölçme değerlendirme (proje, sınav vb.) ücreti
•    Diploma Sınavı ücreti
•    1 Transkript ücreti

Çift Diploma Programına katılmak isteyen GEN Koleji öğrencileri ödemeyi aşağıdaki şekilde yapabilir.

•    9. sınıf öğrencileri ödemeyi 4 eğitim öğretim yılına bölerek, her eğitim öğretim yılının başında 2.125 Kanada Doları ödeyerek gerçekleştirebilir. Bu tutar her yıl Ağustos ayında, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    10. sınıf öğrencileri ödemeyi 3 eğitim öğretim yılına bölerek, her eğitim öğretim yılının başında 2.834 Kanada Doları ödeyerek gerçekleştirebilir. Bu tutar her yıl Ağustos ayında, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    11. sınıf öğrencileri ödemeyi 2 eğitim öğretim yılına bölerek, her eğitim öğretim yılının başında 4.250 Kanada Doları ödeyerek gerçekleştirebilir. Bu tutar her yıl Ağustos ayında, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    12. sınıf öğrencileri 8.500 Kanada Dolarını Çift Diploma Yaz Okulu Programı başladığında ödemelidir. Bu tutar programın başladığı tarihte, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    Bu ücret okulun Kanada Doları hesabına yatırılacaktır. Ücreti zamanında ödemeyen ve sınavlara katılım göstermeyen öğrenci bu programın dışında kalacaktır.

AP & SAT İLE YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE KABULÜ VE BURS İMKANLARI

GEN Koleji üniversite eğitimini yurtdışında devam ettirmeyi düşünen GEN Koleji lise öğrencileri için, dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edilmeleri ve burs imkanlarından faydalanmaları için AP ve SAT Hazırlık dersleri sunuyor.  AP ve SAT dersleri, Harvard, Stanford, Oxford, MIT gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun öğretmenler tarafından, hafta içi okuldan sonra ve hafta sonu çevrimiçi senkron dersler şeklinde gerçekleşiyor. İngilizce Dil Seviyesi B1 olması koşulu ile 9.Sınıf öğrencilerine PRE-AP ve PRE-SAT dersleri veriliyor. 9.Sınıfın 2.yarıyılı itibariyle öğrenciler, SAT hazırlık programına başlıyor ve hedeflediği ülke, üniversite ve bölümün gerektirdiği AP derslerini belirleyip katılıyorlar. Bu sürecin başlangıcında GEN Koleji GENAbroad Yurtdışı Eğitim Programları ve Danışmanlığı kapsamında, öğrencinin Hedef Analizi yapılıyor ve yurtdışı eğitim planlaması ailesiyle beraber yapılıyor. 

College Board

College Board, AP ve SAT gibi programlar aracılığıyla dünya genelinde milyonlarca öğrenciyi yükseköğretime hazırlamak ve öğrencilerin yükseköğrenime geçişine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren ABD merkezli bir kuruluştur. College Board'a dünya genelinde 6.000'den fazla eğitim kuruluşu (liseler, üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları) üyedir.

AP (Advanced Placement) NEDİR? 

Her yıl, dünyanın her yerinden milyonlarca öğrenci, dünyanın en iyi üniversiteleri ve burs veren kurumlar nezdinde güçlü bir aday olabilmek için Advanced Placement (İleri Düzey Yerleştirme Programı) derslerini alır ve sınavlarına girmektedir.

College Board tarafından hazırlanan Advanced Placement, 70’ten fazla ülkede bulunan kolej ve üniversiteler tarafından tanınır ve AP programı kapsamında uygulanan sınavlardan yüksek puan alan öğrenciler, lise diplomasının üniversiteye giriş için yeterli olmadığı ülkelerde üniversite ve burs başvurusu yapabilir.

AP sınavlarında başarılı olan öğrenciler yurtdışı üniversite kabullerinde rekabetçi bir avantaj elde etmektedirler.

AP başarısı öğrencilere Amerika, İngiltere, Hollanda’ da bulunan üniversitelerden kabul ve burs imkanı sağlar.

SAT Nedir?

Dünya üzerinde 85’ten fazla ülkede kabul gören SAT sınavı, yılda 7 kez uygulanmaktadır. ABD ve Kanada'da bulunan üniversitelerin büyük bir çoğunluğuna ek olarak, Avrupa, Asya ve Avustralya'da da pek çok üniversite tarafından kabul gören SAT sınavı, en prestijli üniversitelere başvurmak ve akademik burs kazanmak isteyen öğrenciler için bir gerekliliktir.

Programlarda bulunan dersler İngilizce olarak işlenir. Bu sayede öğrenciler akademik olarak gelişimin yanı sıra İngilizce dil becerilerini de geliştirirler. SAT öğrencilerin matematik ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır.

Amerika başta olmak üzere bir çok ülkedeki üniversiteler SAT sonuçlarını başvuruları değerlendirmede kriter olarak kabul eder. SAT, Amerika ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde eğitim ve burs almak isteyen öğrenciler için kabul sınavı niteliğindedir.

AP.jpg
college board.png
SAT.png

GENAbroad ULUSLARARASI EĞİTİM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

Amerika'dan Kanada' ya, Avrupa'dan Çin'e uzanan Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Fırsatlarını Kaçırmayın! 


• Yurt Dışı Lise Değişim Programları
• Lise Mezuniyet Sonrası Programları (12+1)
• Üniversite Programları ve Burs İmkanları

Yurt Dışı eğitiminde akademik çözüm ortağımız olan danışmanlık firması, GEN Koleji öğrencilerine Akademik Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ile lise, üniversite lisans ve lisansüstü dönemde eğitim ve kariyer koçluğu yapıyor.​

Okulumuzda öğrenci ve velilerimize yönelik bilgilendirici seminerler düzenleniyor, eğitim hayatının herhangi bir döneminde yurt dışında bulunmak isteyen öğrencilerimize kişiye özel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Uluslararası Danışmanlık süresince, öğrenci ve ailesiyle bir araya gelerek istek ve ihtiyaçlar dinleniyor, öğrencinin Hedef Potansiyel Analizi gerçekleştiriliyor; doğru program, doğru ülke, doğru zaman eşleştirmesi yapılıyor. Verilen karar doğrultusunda, okul başvurusu, kabul ve yerleştirme süreçleri tamamlandıktan sonra öğrencinin eğitim hayatı boyunca Türkiye ve ilgili ülkedeki temsilciler ile birlikte danışmanlık hizmeti devam ediyor. renciler için kabul sınavı niteliğindedir.

nuranakman_post (1).webp
bottom of page