top of page

GEN HARİTASI VE
GENÇ YETENEKLER AKADEMİSİ

1.jpg

GEN HARİTASI

Öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin GEN Haritası çıkarılır.

 

GEN Haritası öğrenciyi tanıma ve bireysel farklılıkları, eğilimleri, istekleri ve hedefleri doğrultusunda öğrenciye eğitim sunma ve kariyer planlama sürecinde kılavuz niteliği taşır. Bununla birlikte, GEN Haritası raporu ve öğretmen gözlemleri ışığında tüm öğrenciler, GEN Koleji’ne özgü oluşturulan GENÇ Yetenekler Programında yetenek ve ilgilerine uygun alanlara yönlendirilir; potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanır.

GENÇ YETENEKLER AKADEMİSİ

GENÇ Yetenekler Akademisi’nde yer alan dersler, atölyeler, uygulamalar ve etkinlikler öğrencinin ilgisinin yüksek olduğu alanlarda hobi edinmesini ve kendini geliştirmesini; yeteneğinin yüksek olduğu alanlarda farkındalık kazanmasını; hem yetenek hem ilgisinin baskın olduğu alanlarda ise uzmanlaşmasını amaçlamaktadır.

 

Öğrenci GENÇ Yetenekler Akademisi’ndeki çalışmalara yönlendirilmeden önce, öğretmenlerin görüşleri alınır ve öğrenciye “Yetenek ve İlgi Envanteri’’ uygulanır. Belirlenen baskın ve ilgi alanları, öğrenci ile veli ile paylaşılır. Öğrencinin isteği de göz önünde bulundurularak öğrenci akademide yer alan en uygun alanlara yönlendirilir. Tüm çalışmalar yıl boyunca düzenlen farklı organizasyonlarda sergilenir ve STKlarla işbirlikleri gerçekleştirilerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar sertifikalarla ödüllendirilir.

 

Sanatla İçiçe Yaşam

Öğrenciler görsel sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat söyleşileri  gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştiren ders ve etkinlikler kapsamında ilgilerini keşfeder, yeteneklerini geliştirir, duygu ve düşüncelerini sanatla ifade etmeyi öğrenir. GEN Koleji’nde gerçekleşen sanat dersi ve atölyeleri ile öğrencilerin çok yönlü gelişim göstermeleri ve temel sanat eğitimi alarak dünya sanatçısı olma yolunda donanımlı yetişmeleri amaçlanır.

 

Sportif Becerileri Geliştirme

Öğrenciler okulda gerçekleşen sportif çalışmalarda fiziki ve ruhsal olarak rahatlar, çok yönlü gelişim gösterir. Jimnastik, yoga, voleybol, basketbol vb. çalışmalar eğitim programı doğrultusunda gerçekleşirken, GEN Koleji öğrencileri bireysel olarak ve takımlar halinde, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına ve turnuvalarına katılım gösterilirler.

bottom of page