top of page

GELECEK NESİL EĞİTİM GEN KOLEJİ'NDE

GEN Koleji, 21.yüzyılda kurulan, insancıl yaklaşım, yenilikçi vizyon, çağı yakalayan eğitim programı ve  başarı odaklı kimliğiyle öne çıkıyor. Bugünün çocuklarını ve gençlerini farkındalığı yüksek, bilinçli tercihler yapabilen, başarılı, üretken, sosyal ve duyarlı insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. 


Dünyanın ve Türkiye’nin hızlı gelişimini yakından takip ediyor, eğitim koordinatörlerinin öncülüğünde eğitim programını sürekli geliştiriyor. Alanında lider kurumlarla iş birlikleri ile stratejik çözüm ortaklıkları gerçekleştiriyor.

Uluslararası geçerliliğe sahip bilim, teknoloji, yabancı dil, sosyal sorumluluk, kişisel gelişim, girişimcilik ve daha birçok alanda geliştirilmiş programları bünyesine katarak, öğrencilerini eğitim ve kariyer hayatları boyunca kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle donatıyor.

GEN Koleji'nde gerçekleşen “Gelecek Nesil Eğitim” ile öğrencilerin bilgi, değer, beceri ve tutum döngüsünde yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Yeni Nesil veya Dijital Yerliler olarak tanımladığımız bugünün öğrencilerine, evrensel değerler aşılayan, bilginin yanı sıra iletişim ve yaşam becerilerini kazandıran ve bilişim toplumunda üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir eğitim programı sunuyor.

Grass Haritası

 Global Dünyada Eğitim

İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile sınırlar kalkmakta, dünya bütünleşmekte; sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarımızda büyük değişiklikler gerçekleşmektedir. İnsanların ulusal düzeydeki düşünce ve ilişki biçimleri, yerini uluslararası bir düşünce ve ilişki biçimine bırakmaktadır. Küreselleşme süreci olarak tanımlanan bu gelişmeler ile birlikte dünyanın küresel bir yaşam ve rekabet alanına dönüşmüş olduğu bir gerçektir.

Küreselleşen dünyada başarılı olabilmek için yenilenmeye açık, yaratıcı ve etkin eğitime ihtiyaç vardır. GEN Koleji öncelikli olarak küreselleşen dünyayı tanıyan, kendine bu dünyada yer edinebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programları; bunların yanı sıra eleştirel düşünebilen, bilgiye farklı yollardan ulaşarak ulaştığı bilgiyi kullanabilen, uluslararası bir kültür ve bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler. Küreselleşme çağında, GEN Koleji okul yöneticileri ve öğretmenleri de sürekli öğrenen, gelişime ve eleştiriye açık, birlikte çalıştığı insanları takım halinde çalışmaya yönlendirebilen, olumlu bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturabilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, onlara uyum sağlayabilen insanlar olarak yerlerini almışlardır. 

2030 Geleceğin İletişim Ve
Yaşam Becerileri

Harvard Üniversitesi, Stanford Araştırma Merkezi ve Carnegie Öğretme Vakfı'nın yaptığı araştırmalar, iş hayatında elde edilen, sürdürülen ve geliştirilen başarıda %85 oranında ''Yaşam ve İletişim Becerileri''nin (Soft Skills / People Skills) rol oynadığını; geriye kalan %15'in ise  teknik / akademik bilgi ve beceriler (Hard Skills) olduğunu göstermiştir.

GEN Koleji, geleceğin nesillerini başarılı bireyler olarak yetiştirirken, yaşam ve iletişim becerilerine de sahip bireyler olmalarına önem veriyor. Bu anlamda dünyanın en prestijli kolejlerinden biri ile işbirliği yaparak, İngilizce B2 dil seviyesine sahip olan tüm öğrencilerini uluslararası bağlamda geçerliliği olan ''2030 Future Soft Skills'' (2030 Geleceğin Yaşam ve İletişim Becerileri) Sertifika Programına dahil ediyor.

soft skills.PNG
DIY Robot ile çocuk

Eğitim 4.0 İle Teknoloji Üretimi

Yarının dünyasına yön veren Endüstri 4.0, Sanayi 4.0 diye de adlandırılıyor. Endüstri 4.0 robotik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut bilişim gibi yeni kavramları içinde barındırıyor.

Endüstri 4.0’a uyum sağlayabilecek, teknolojiyi her alanda tasarlayan, geliştiren, üreten ve üretilen teknolojiyi kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen GEN Koleji; eğitim programını, okulun mimari altyapısını, yaşam ve eğitim alanlarını Eğitim 4.0 seviyesinde eğitim sunma amacıyla özenle tasarlıyor; öğretmen eğitimlerini bu alana yoğunlaştırıyor. Bu sayede GEN Koleji, öğrencilerinin problemleri doğru tanımlayan (eleştirel  düşünme),  çözümü için yenilikçi fikirler üreten (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanabilen (bilimsel ve analitik düşünme) bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor.

GEN Haritası ve
GENÇ Yetenekler Akademisi

Öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin GEN Haritası oluşuyor. GEN Haritası öğrenciyi tanıma ve bireysel farklılıkları, eğilimleri, istekleri ve hedefleri doğrultusunda öğrenciye eğitim sunma ve kariyer planlama sürecinde kılavuz niteliği taşıyor.


GENÇ Yetenekler Programında yer alan dersler, atölyeler, uygulamalar ve etkinlikler öğrencinin ilgisinin yüksek olduğu alanlarda hobi edinmesini ve kendini geliştirmesini; yeteneğinin yüksek olduğu alanlarda farkındalık kazanmasını; hem yetenek hem ilgisinin baskın olduğu alanlarda ise uzmanlaşmasını amaçlıyor. Öğrenciyi GENÇ Yetenekler Programında yer alan çalışmalara yönlendirmeden önce ''Yetenek ve İlgi Haritası'' envanteri öğrenciye uygulanıyor, öğrencinin baskın yetenek ve ilgi alanları belirleniyor.

Kız Ressam
Beyin fırtınası Oturumu

GEN Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik

Bilim odaklı, yenilikçi, üretim ve geliştirme esaslı GEN Koleji Kuluçka Merkezi'nde öğrencilere fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitimler veriliyor. Yuvarlak masa etkinlikleri kapsamında öğrencilerin start-up kurucuları ve iş dünyasından profesyonellerle bir araya gelmeleri ve mentörlük almaları amaçlanıyor. Düzenlenen Demo Day etkinliğinde öğrencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve melek yatırımcılara iş fikirlerini sunmaları sağlanıyor.

bottom of page