GELECEK NESİL EĞİTİMDE
YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

21. yüzyılda kurulan GEN Gelecek Nesiller Koleji; insancıl yaklaşımı, yenilikçi vizyonu, çağı yakalayan eğitim programı ve gelişim odaklı kimliğiyle öne çıkmaktadır. GEN Koleji, küresel dünyanın ekseninde ve bilişim çağının ışığında, evrim niteliğinde gerçekleşen değişimlerin farkında olarak, geliştirdiği Gelecek Nesil Eğitim modelini ‘’OECD 2030 Geleceğin Eğitim ve Becerileri Raporu’’ çerçevesinde hazırlamıştır. 

Öğrencilerinin akademik hayatlarında ve kariyerlerinde başarılı bireyler olmaları için, okulda sunduğu eğitim programında, Eleştirel Düşünme (Critical thinking), İşbirliği (Collaboration), İletişim (Communication) ve Yaratıcılık’tan (Creativity) oluşan 4C Becerilerini (4C’s Skills) kazandırmayı önceliklendirmiştir.

Analitik düşünme becerisine sahip, aktif öğrenme ve inovatif yaklaşımlar sergileyen, yaşam ve iletişim becerileri gelişmiş, dünyaya ve insana duyarlı bireyler olarak yetişmesi amaçlanan GEN Koleji öğrencilerine sunulan Yabancı Dil Ağırlıklı Steam Temelli Eğitim Öğretim Programı sürekli gelişmeye ve zenginleşmeye devam eder.

 

 GEN Koleji eğitim programında uygulanan yenilikçi eğitim uygulamaları aşağıdaki gibidir.

· 3,4,5,6.sınıflarda Girişimcilik,
· 5,6,9,10.sınıflarda Gelecek Bilgisi,
· Tüm seviyelerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
· İlkokulda Değerler ve Nezaket Eğitimi, Duygusal Zeka Gelişimi,
· 7,8,9,10,12.sınıflarda Hızlı Okuma,
· Anaokulu 4.yaştan 8.sınıfa kadar Mad Science (Çılgın Bilim) 

· Anaokulu 4.yaştan 8.sınıfa kadar Steam Box


Bunun yanı sıra sınıf, atölye ve laboratuvarlarda kullanılan yeni eğitim araçları ve son teknoloji ile üretilmiş donanımlar; derslere kaynak sağlayan ulusal ve uluslararası yayıncılıkta önde gelen markaların basılı ve dijital kitapları, dijital üyelikleri ve uygulamalı ürünleri öğrencilere sunulur. Tüm bu ürünler deneyim ve keşfetmeye dayalı ‘’Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Modeli’’ esasına göre seçilir. Tasarlanan eğitim öğretim programında, içeriklerde ve donanımlarda Dijitalleşme ve Yapay Zekadan faydalanılır. 

 

Okulda sunulan hemen hemen tüm imkanlar covid-19 pandemisinden dolayı uzaktan eğitimi destekler niteliktedir ve Hibrit Eğitime uygun olarak planlanır.

GEN Koleji’nde eğitim gören her öğrenciye verilen Yapay Zeka Temelli Kişiselleştirilmiş Eğitim Platformu, anaokulu 4 yaşından itibaren 10.sınıfın sonuna kadar (8.sınıf hariç) tüm öğrencilere sunulan Bilişim Teknolojileri dersinde MEB müfredatı, Yapay Zeka (AI) Simülasyonlu Robotik ve Kodlama Programları, Drone Atölyesi ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi ile zenginleştirilmiştir. Fen Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Sanat, Matematik dersleri S.T.E.A.M projeleri, araştırmalar ve deneyler ile geliştirilmiştir. GEN Koleji’nde öğrencilere sunulan eğitim günümüzde ‘’Eğitim 4.0’’ diye adlandırılmaktadır. Eğitim 4.0; kişiselleştirilmiş eğitim, veriye dayalı öğrenim, öğrenci merkezli program, proje bazlı çalışmalar sunar. GEN Koleji’nde uygulanan Gelecek Nesil Öğrenme Modeli’nin (GENOM) teknoloji ayağını oluşturan Eğitim 4.0, öğrenciye her an ve her yerde, kendi öğrenme hızında ve merakı ile öğrenme esnekliği sağlar.

GEN Koleji’nin eğitim programında yeni olan ve öne çıkan içerik ve ürünlerin birçoğu, öğrencilerimize Oryantasyon haftasında yapılan İlk Gün Sunumunda, velilerimize ise okulun açıldığı ilk hafta sonu gerçekleşen Veli Toplantısında tanıtılır.

mad science.jpg

Çılgın Bilim
Deneyi Kitleri

7.jpg

STEAM Temelli İnovasyon Kitleri

2.jpg

Yapay Zeka Destekli Eğitim Platformu

vex robotik.jpg

Robotik Kodlama

3dyazici.jpg

3D Tasarım Atölyesi

5.jpg

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

4.jpg

HIZLI GO

stemistdigi.png

Bilişim Teknolojileri için Stemist Digi Üyeliği

6.jpg

GEN Yayınları
Dijital Kütüphanesi