Sayın Velimiz,


               Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel okullar ile paylaşılan yazıya istinaden 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere, halk eğitimi merkezleri tarafından ise örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgi (a) Yönerge ile ilgi (b) Kılavuz hükümleri kapsamında destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır.


  Bu kurslar kapsamında okulumuzda eğitimin başlayabilmesi için;


a) 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci/kursiyer başvurularının alınması,


b) Kurumumuzca hazırlanan onay yazısının velisi tarafından, 29 Ağustos Cumartesi gününe kadar, okula gelerek doldurulması ve ıslak imza atılması gerekmektedir.


c) Okulumuzda yüz yüze eğitimimiz 31 Ağustos 2020 Pazartesi başlayacaktır. 8. Sınıflar ile 5 ders, 12. Sınıflar için ise 6 ders şeklinde eğitim öğretim programımız hazırlanmıştır.   

                                                            

Saygılarımızla