top of page

ÇİFT DİPLOMA GEN KOLEJİ'NDE

210x150.jpg

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında 
GEN Koleji'nde Kanada Merkezli Çift Diploma Programı Başlıyor!

21. Yüzyılda kurulan GEN Gelecek Nesiller Koleji; insancıl yaklaşımı, yenilikçi vizyonu, çağı yakalayan eğitim programı ve gelişim odaklı kimliğiyle öne çıkmaktadır. GEN Koleji, küresel dünyanın ekseninde ve bilişim çağının ışığında, evrim niteliğinde gerçekleşen değişimlerin farkında olarak geliştirdiği Gelecek Nesil Eğitim modelini, uluslararası geçerliliği olan programlarla donatarak öğrencilerini Dünya Vatandaşı olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Bu misyonla GEN Koleji, Kanada Ontario State'de yer alan ve 7 kampüsü bulunan Blyth Academy Okulları ile imzaladığı işbirliği protokolü sayesinde öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle Çift Diploma Programı sunacaktır. Bu program GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada Ontario Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Çift Diploma Programı 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır. 

GEN-KANADA Çift Diploma Programının Avantajları

•    Çift Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır.
•    Bu program kapsamında öğrencilerimize hem GEN Koleji Lise diploması hem de Ontario (Kanada) Lise diploması verilir. GEN Kolejinin ve Ontario Ortaöğretim müfredatı ile birleştiren öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm temel dersleri içeren 4 yıllık esnek bir programdır.
•    Üniversite eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz için Kanada, ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede geçerli Ontario State Diploması (0.S.S.D.) alma olanağı sunar.
•    Kanada Lise diploması, Kanada üniversite başvurularında öncelik ve burs imkanı sağlar.
•    Çift Diploma Programına katılacak öğrencilerimiz için en önemli avantajlardan biri, Kanada'da birçok üniversite tarafından yalnızca Kanada'dan alınan lise diplomalarına tanınan burs olanaklarına başvurabiliyor olmaktır.
•    Çift Diploma Programı sayesinde birçok yurtdışı üniversitesinde akademik hazırlık yılından muaf olma olanağı bulunur.
•    Tamamlanan bu uluslararası program sayesinde birçok üniversiteye SAT, TOEFL, IELTS vb. sınavlara gerek kalmadan başvuru yapma imkan mevcuttur.
•    Küresel iş birliği modeli sayesinde GEN Koleji'nde okuyan öğrenciler, Ontario (Kanada) öğrencileri ile aynı avantajlardan yararlanır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler dünya çapında tanınan Ontario Lise Diplomasını (0.S.S.D.) elde ederler.

Programa Katılma Şartları

•    GEN Koleji Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi öğrencisi olmak,
•    Yıl sonu notları arasında zayıf notu bulunmamak,
•    Kanada Çift Diploma Program için gerekli olan B2 seviyesi İngilizce sınavında başarılı olmak. Bu sınav GEN Koleji Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi'nde uygulanacaktır ve İngilizce dil yeterlilik sınavının tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Çift Diploma Programında Uygulanacak Ek Dersler

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Lise Programı kazanımları ve Kanada Ontario Eyaleti Eğitim Bakanlığı Lise Programı kazanımları karşılaştırıldığında, Çift Diploma Programından mezun olabilmek için tamamlanması gereken ek kazanımlar için gerekli olan ek ders saatleri 9,10,11 ve 12. sınıf seviyelerine göre dağıtılmış olarak okutulacaktır. Tüm dersler Türkiye'de GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kampüslerinde verilecektir. 

Programın Gereklilikleri

•    Programa katılım zorunlu değildir, isteyen GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri bu programa katılabilir.
•    9, 10, 11. Sınıf öğrencileri ilgili dersleri, eğitim öğretim yılı boyunca okul sonrası gerçekleşecek Kanada müfredatına uyumlu ek derslere katılarak alabilirler. 12. Sınıf öğrencilerinin YKS hazırlığını da verimli ve başarılı sürdürebilmesi için, öğrencinin Çift Diploma Programı için alması gereken ek kazanım derslerini 11. sınıf seviyesini tamamladıktan sonra, yaz aylarında açılacak Çift Diploma Kursu Yaz Okulu Programına katılarak tamamlayabilir.
•    Kurs programına devam zorunluluğu her ders için% lOO'dür.
•    Çift Diploma Programı kapsamında öğrenciler belirlenen sınavlara GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Bakırköy, Ümraniye ve Diyarbakır kampüsünde girmek zorundadır.
•    Devamsız veya sınav notu belirlenen puanın altında olan öğrenciler başarısız sayılacaktır. Bu öğrenciler her ders için 800 Kanada Doları ek ücret ödeyerek ilgili dersi tekrar almak zorunda olacaktır. Aksi takdirde program başarıyla tamamlanamadığı için Kanada Ontario State Diplomasını alamayacaktır.

Çift diploma görsel-1.jpg
Çift diploma görsel-2.jpg

Program Diploma ve Sertifikaları

Program sonunda uygulanacak sınavları ve projeleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, GEN Koleji Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi diplomasına ek olarak Kanada Ontario State Secondary School Diploması (OSSD) alacaktır. 

Çift Diploma Programı Ücreti

Programın ücreti 8.500 Kanada Dolarıdır. Çift Diploma Programı ücretine şunlar dahildir:

•    Kanada Çift Diploma Programı Giriş Sınav ücreti
•    Fark Derslerinin ücreti
•    Her dersin ölçme değerlendirme (proje, sınav vb.) ücreti
•    Diploma Sınavı ücreti
•    1 Transkript ücreti

Çift Diploma Programına katılmak isteyen GEN Koleji öğrencileri ödemeyi aşağıdaki şekilde yapabilir.

•    9. sınıf öğrencileri ödemeyi 4 eğitim öğretim yılına bölerek, her eğitim öğretim yılının başında 2.125 Kanada Doları ödeyerek gerçekleştirebilir. Bu tutar her yıl Ağustos ayında, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    10. sınıf öğrencileri ödemeyi 3 eğitim öğretim yılına bölerek, her eğitim öğretim yılının başında 2.834 Kanada Doları ödeyerek gerçekleştirebilir. Bu tutar her yıl Ağustos ayında, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    11. sınıf öğrencileri ödemeyi 2 eğitim öğretim yılına bölerek, her eğitim öğretim yılının başında 4.250 Kanada Doları ödeyerek gerçekleştirebilir. Bu tutar her yıl Ağustos ayında, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    12. sınıf öğrencileri 8.500 Kanada Dolarını Çift Diploma Yaz Okulu Programı başladığında ödemelidir. Bu tutar programın başladığı tarihte, en fazla 4 taksitte ödenebilir.
•    Bu ücret okulun Kanada Doları hesabına yatırılacaktır. Ücreti zamanında ödemeyen ve sınavlara katılım göstermeyen öğrenci bu programın dışında kalacaktır.

Çift diploma görsel-3.jpg
bottom of page