2020 TYT nin DEĞERLENDİRMESİ


GEN Eğitim Kurumları eğitim uzmanlarının, Temel Yeterlilik Testi ‘ne (TYT) ilişkin değerlendirmeleri;


GEN Eğitim Kurumları Lise Koordinatörü Mert KALDIRIM;

Bu sene yaşanan corona virüs salgını nedeniyle TYT sınav süresi uzatılarak 165 dakikaya çıkartılmıştı. Sürenin artırılması, önceki yıllarda 120 soruluk TYT sınavını 135 dakikada tamamlamak durumda olan öğrencileri zorluyordu. Bu sene sürenin artırılması sınava giren öğrenciler için başarılarını artırmada büyük rol oynayacaktır.


Sınavın değerlendirmesine gelirsek, geçen sene uygulanan TYT ye paralel olduğu görülen sınavda Özellikle Türkçe ve Matematik bölümlerinde zorlanan adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirmişlerdir.


GEN KOLEJİ TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI ŞULE SARIBEKİROĞLU

Sorular önceki yıllarda düzenlenen TYT sınavları ile yapı olarak benzerlik gösterirken öğrencilerin en çok zorlandıkları alan olduğunu görmekteyiz. Paragraf sorularının seçeneklerindeki güçlü çeldiriciler öğrencilerin karar vermesini güçleştirmiş ve zaman kaybı yaşamalarına neden olmuştur. Dil bilgisinde yazım, noktalama ve ses bilgisi sorularının sorulduğu, sözcük türleri, sözcüğün yapısı ve cümlenin ögeleri konularından da soru sorulduğu görülmektedir. Müfredat dışından da soru bulunmamaktadır.


GEN KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ORKİDE ERDOĞAN

Matematik soruları önceki yıllara göre daha kolay sorulardan oluşmuş. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi 9 ve 10. sınıf kazanımlarını sorgulamaktadır. Soruların yapısına bakıldığında okuduğunu anlama, yorumlama ve temel işlem becerilerine sahip gerektirmektedir. Yıl boyunca yayınlarımızda kullandığımız sorularla büyük paralellik gösterdiğini görüyoruz.


GEN KOLEJİ GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ZEKİ DEMİR

Geometri açısından müfredatı tam sorgulayan, analitik düşünmeye dayalı, konu kapsamı çok iyi hazırlanmış bir sınavdı. Konuyu doğru öğrenmiş ve bol uygulama ile sorgulamayı pekiştirmiş öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir sınav olması, sınavın çok iyi hazırlanmış olduğunu göstermektedir. Soruların birçok kazanımı hedeflemesi, tek yönlü çalışmaktan uzaklaşıp çok yönlü çalışmayı gerektirmektedir.


GEN KOLEJİ FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAMZA ÇELEBİ

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri hikayeleştirilerek ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Son yıllarda olduğu gibi yine işlem gerektirecek soru sorulmamıştır. Sorularda herhangi bir bilimsel çelişki bulunmamaktadır. Sorular genellikle kolay ve orta düzey zorluk derecesine sahiptir.


GEN KOLEJİ KİMYA BÖLÜM BAŞKANI SELMA ERDİR

27 Haziran 2020 tarihinde yapılan TYT sınavının kimya bölümünde yaralan  sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun hazırlanarak öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği sorulardan oluşmuştur. 4 tane 9. Sınıf, 3 tane 10. Sınıf müfredatından soru sorulmuştur. Sorulan sorular temel bilgilerin hatırlanmasına yönelik olup, yoruma dayalı sorulara çok yer verilmemiştir. Eleyici diye nitelendirdiğimiz tarzda sorular bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin rahatlıkla çözdüğü bir sınav olmuştur.


GEN KOLEJİ BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI EZGİ BAŞAK

Sınav sorularının müfredatla uyumlu, 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerin biyoloji dersinde edindiği bilgilerini kullanmaya ve bu bilgileri farklı yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir. 


GEN KOLEJİ TARİH BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN ÖZCAN

Tarih soruları bu yıl da geçtiğimiz yıllardaki gibi  ''bilgiyi'' ve ''bilgiyi analiz etme gücünü'' ölçmeyi hedeflemiştir. Müfredattaki konuları kapsayan tarih sorularının zorluk derecesi orta düzeydedir. Konuların kazanımlarına hakim olan ve kazanımları neden sonuç ilişkisi içerisinde yorumlayabilen adaylar tarih testinde başarılı olacaktır.


GEN KOLEJİ COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI NACİYE ERDOĞAN

Müfredat dışı sürpriz denilebilecek bir soru bulunmamaktadır. Zorluk derecesi bakımından bir soru dışında diğer sorular çok genel ve kolay, sene içi sınavlarımızda, testlerimizde, yayınlarımızda kullandığımız sorularla aynı doğrultudadır bu nedenle öğrencilerimizin sorun yaşamadan soruları rahatlıkla çözeceklerini inanmaktayım.


GEN KOLEJİ FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI ESİN ÖZCAN

  Önceki senelerdeki TYT sınavlarında olduğu gibi bilgi soruları ağırlıklı sorulmuştur. Soruların müfredata uygun olduğunu ve beklemeyen bir soru ile karşılaşılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda; soruların orta seviyede olduğunu ifade edebiliriz.