2020 AYT nin DEĞERLENDİRMESİ


GEN Eğitim Kurumları eğitim uzmanlarının, Alan Yeterlilik Testi ‘ne (AYT) ilişkin değerlendirmeleri;


GEN Eğitim Kurumları Lise Koordinatörü Mert KALDIRIM;

Bu sene yaşanan corona virüs salgını nedeniyle 12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıf müfredatlarının yanında 12. sınıfın birinci dönem derslerinden YKS’ de sorumlu olacağı yer almıştı. Buna göre, bugün gerçekleştirilen AYT sınavında öğrenciler ağırlıklı olarak 11. sınıf konularından oluşan sorularla karşılaştılar. TYT ‘de zorlanan adaylar AYT ’de daha kolay bir edebiyat bölümüyle karşılaştılar. Fen Bilimleri bölümündeki sorular ile Sosyal Bilimlerdeki sorular öğrencilerin bilgiyi kavrama ve uygulama yeteneklerini, ölçen nitelikleriyle önceki yıllardaki sorularla benzerlik göstermekteydi. Matematik bölümünde 12. sınıf 2. dönemden soru sorulmamış olması bu bölümdeki matematik başarısını artıracaktır.


YKS ye giren öğrencileri sınav maratonu kadar zorlayacak ve dikkatli olmaları gereken bir tercih süreci beklemektedir. Tüm öğrencilerin hedeflediği bölüme girmesi dileklerimle herkese başarılar diliyorum.


GEN KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ORKİDE ERDOĞAN

Matematik sınavında müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sorular arasında matematik ve geometri kazanımlarını birleştiren sorular da bulunmaktadır. Sorular tüm kazanımları sorgular niteliktedir. MEB müfredatında hemen hemen her konu sonunda belirtilen güncel hayat problemlerinden de sorular sorulmuştur.


GEN KOLEJİ GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ZEKİ DEMİR

Geometri sorularında müfredat dışı soru bulunmaktadır. Geometri sorularında şekil verilmeyen sorularda, verilen yönergelere göre çizim yapmak gerekmekteydi. Sorular 9, 10 ve 11. sınıf kazanımlarını kapsamaktadır. Soruların yapısına bakıldığında, bilgi ölçen soruların yanında sözel metin yorumlayarak çözülmesi gereken sorular olduğu da görülmektedir.GEN KOLEJİ TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI ŞULE SARIBEKİROĞLU

Müfredat dışından sorunun bulunmadığı Edebiyat testinde bazı sorular öğrencileri zorlamıştır ancak sınav genel olarak orta düzeyde bir zorluğa sahiptir. Hem bilgi hem yorum yeteneği gerektiren soruların sorulduğunu, öğrencinin kelime haznesini ölçmeye yönelik fakat öğrenciyi zorlayan yabancı kökenli sözcüklere yer verildiğini ve genel olarak sınavın şiir türü ağırlıklı olduğunu söylenebilir.


GEN KOLEJİ FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAMZA ÇELEBİ

Fizik sorularının müfredata uygun, öğrencilerin bilgiyi yorumlama gücünü ölçen, günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen, açık ve anlaşılır bir yapıda olduğunu görülmektedir. Yorum ve işlem becerisi gerektiren soruların dağılımı dengeli olmuştur. Sorularda herhangi bir bilimsel çelişki bulunmamaktadır. Sorular genellikle kolay ve orta düzey zorluk derecesine sahiptir. Çalışan ve kazanımlara hakim olan öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur.


GEN KOLEJİ KİMYA BÖLÜM BAŞKANI SELMA ERDİR

Bugün uygulanan AYT sınavında kimya bölümünde MEB müfredat ve kazanımlarına uygun, temel bilgileri ölçmeye dayalı sorular sorulmuştur. 9 tane 11. Sınıf müfredatından soru sorulmuş olup atomun kuantum modelinden 2 soru, gazlar konusundan birleştirilmiş kaplardan 1 soru, sulu çözeltilerden 2 soru, Kimyasal tepkimelerde hız ve Kimyasal tepkimelerde enerji Konularından birer soru, denge konusundan 2 soru sorulmuştur.12. Sınıf konularından ise 1. Ünite kimya ve elektrik konusundan 3 soru, karbon kimyasından 1 soru sorulmuştur. sınavdaki konu dağılımı çok güzeldir, tüm konuların kazanımlarını  ölçmek için Hazırlanmış orta ve kolay zorluk derecesine sahip sorulardan oluşmaktadır. Sınavda hem işlem hem de bilgiyi ölçen sorulara yer verilmiştir.


GEN KOLEJİ BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI EZGİ BAŞAK

Biyoloji sorusu incelendiğinde, 11 ve 12. sınıf müfredatına uygun, biyoloji bilgisine ve bu bilgiyi yorumlamayı, bilgiyi birbirinden ayırt etmeye dayalı  sorular olduğu görülmüştür. Genel olarak soruların çeldiricilerinin güçlü olması öğrencileri sınav esnasında zorladığı görülmüştür.


GEN KOLEJİ TARİH BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN ÖZCAN

2020 AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler sınavında Tarih soruları incelendiğinde müfredat dışı soru görülmemiştir. Soru yapıları incelendiğinde soruların bilgi basamağı ve hatırlamaya yönelik sorular olduğu,  öğrencileri ikilemde bırakmayarak rahatlıkla yanıtlayabileceği yapıda olduğu gözlemlenmiştir.


Sosyal bilimler-2 sınavında Tarih dersinde sorulan sorular incelendiğinde, çoğunlukla bilgi sorularından oluştuğu görülmüştür. Sorular orta zorluk düzeyinde olmuştur. 


GEN KOLEJİ COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI NACİYE ERDOĞAN

Soruların konulara dağılımı 11 ve 12. Sınıf müfredatlarını kapsamaktadır. Sorular kolay ve orta zorluk derecesindedir. Soruların coğrafi bilgileri bilmeye, coğrafi olayların çevresel etkilerini fark etmeye, dünyada ve Türkiye de yer bilgisine yönelik olduğu görülmektedir. Yanlış ve sürpriz olabilecek soru bulunmamaktadır.


GEN KOLEJİ FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI ESİN ÖZCAN

Felsefe grubu sorularında beklenmedik sürpriz bir soru bulunmamakta, MEB müfredatına paralel hazırlanmış sorulardan oluşmuş olup, çalışan ve düzenli tekrar yapan öğrencinin rahatlıkla çözebileceği yapıdadır. Zorluk düzeyinin orta seviyelerde olduğunu ifade etmemiz gerekir.


GEN KOLEJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI İBRAHİM UYSAL

AYT sorularında bilgi ağırlıklı sorular sorulduğu, yorum sorularından az sayıda geldiği görülmektedir. Soruların orta zorluk derecesinde olduğu söylenebilir.